Musical Borrowing
An Annotated Bibliography

Individual record

[+] Brincker, Jens. "Et liedelement i Gustav Mahlers V. symfoni." In Elleve Kortere musikhistoriske og musikteoretiske bidrag tilegnet Dr. phil. Povl Hamburger i anledning af hans halvfjerds ars fodselsdag tirsdag den 22. juni 1971 af kollegaer og tidlgere elever, ed. [??], 37-45. Copenhagen: Musikvidenskabeligt Institut, Kobenhavns Universitet, 1971.

Index Classifications: 1900sExcept where otherwise noted, this website is subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Musical Borrowing and Reworking - www.chmtl.indiana.edu/borrowing - 2024
Creative Commons Attribution License